Yoksulluk ve Yoksullaşma

Yoksulluk ve Yoksullaşma
Fakirler yalnız bırakılırsa o ülkede barış, huzur ve kardeşliğin devamı mümkün olmayacaktır. Devletin varlığını sürdürmesi imkansız olur.

Bir devlet milleti ile vardır

Dünya malları ya da maddi kazanç açısından insanları temelde üç grupta toplayabiliriz. Fakirler, zenginler ve zenginler. İnsanlık tarihi boyunca yoksulluktan, yani yoksulların olmadığı bir toplum bulmak mümkün değildir. Yani tarih boyunca var olan tüm toplumlarda bu üç toplum grubu her zaman var olmuştur. Burada önemli olan fakir olma değil, fakirlerin kendi haline bırakılmamasıdır.

Bir ülkede öncelikle devletin, ikinci olarak da toplumun tamamının görevi yoksulu kendi çaresizliği ile baş başa bırakmamaktır. Devlet, bünyesinde oluşturacağı ilgili birimler ile toplum ise vakıf veya dernekler çerçevesinde oluşturacağı sivil toplum kuruluşları ile yoksulun yanında olmak onun elinden tutmak ve dertlerine çare olmanın yollarını aramak ve bulmak zorundadır.

Aksi halde devlet, devlet olarak toplum ise millet olarak yaşamını sürdüremez. Daha açık bir ifade ise bir ülkede yoksullar kendi hallerine terk edilecek olurlar ise o ülkede barış, huzur ve kardeşliğin sürdürülmesi mümkün olmayacağı gibi uzun vadede devletin varlığını sürdürmesi de mümkün olamayacaktır. Çünkü, devlet milleti ile vardır ve fakiri kendi haline terk edilen bir toplum millet olma özelliğini kaybetmiş demektir. Millet olma özelliğini kaybeden bir toplumun ise devletini ayakta tutması yani devletli olarak yaşaması zaten mümkün değildir.

Sitenin mesajı: Milli birlik bilinciyle kapsamlı ve detaylı bilgiler yazmaya devam edeceğiz. Çözülmesi gereken sorunları birlikte çözeceğiz. Biz kâr amacı gütmüyoruz. Ücretsiz üye olun ve toplumun sorunlarına ışık tutun.

Türkiye'de toplumun sorunlarını, sosyal ve ekonomik gelişmelerini, toplumdan gelen sorulara çözüm önerilerini takip edin. Bize katılın ve çözüm sunun.

Üyeler Ne Diyor?

https://sosyalsorunlar.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!